Hart- en vaatziektes beweegprogramma

Hart- en vaatziektes beweegprogramma is opgesteld aan de hand van de KNGF Beweeginterventie Coronaire hartziekten 2009 en wordt door Fysiotherapie Klein ingezet om herstel van sub-acute of chronische klachten/ziekten te bevorderen.

Het is de doorstap naar zelfstandig trainen en het vergroten van uw kennis over het opbouwen en onderhouden van het cardio-vasculair vermogen. Er ligt veel nadruk op het voorkomen van overbelasting en achteruitgang in cardio-vasculair vermogen.

Door wie en waar:

Het beweegprogramma wordt begeleidt door Marianne Otten. Marianne is specialist in hart- en longrevalidatie en gecertificeerd voor het beweegprogramma Hart- en vaatziektes.

Het programma wordt uitgevoerd in sport & gezondheidscentrum Ron Haans. Deze ruimte voldoet aan de gestelde eisen van het KNGF, betreffende de inrichting en eerste hulp voorzieningen.

 

Hart- en vaatziektes beweegprogramma

Tijdens de training wordt u in een groep van maximaal 6 personen met dezelfde klachten begeleid.Het programma 

  • Is maatwerk (individuele interventie in groeps- verband).
  • Sluit aan bij de individuele wensen en doelstellingen van de cliënt.
  • Is gericht op het wegnemen van eventuele barrières om te bewegen.
  • Vergroot de self-efficacy van de cliënt.
  • Vergroot de sociale steun.
  • De intensiteit van het programma is passend; het terugkrijgen en behouden van het plezier in bewegen heeft een hoge prioriteit
  • Uitval wordt vermeden, onder andere door het voorkomen van blessures en door een    appel te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. 

In de eerste week zal er met u een tweetal afspraken gemaakt worden. Bij de eerst afspraak wordt er een vraaggesprek gehouden waarin wordt gekeken of het beweegprogramma geschikt is voor u. In de tweede afspraak wordt er een begintest en een advies gesprek gehouden.

In dit advies gesprek samen met de patiënt gekeken naar het vervolg van het beweegprogramma en worden adviezen gegeven betreffende de thuissituatie en mogelijk nog de werksituatie. Daarnaast wordt gekeken of verdere informatie voorziening nodig is. Indien dit zo is zal u binnen de informatiemodule deelnemen.

Totale omvang van het beweegprogramma:

 Het beweegprogramma is inclusief de testweek een 13 weken durend programma. De eerste week is de test en intake week, hierin wordt het vraaggesprek van 25 minuten, de begintest en het adviesgesprek (samen 25 minuten) gegeven. 

Daarna wordt 12 weken lang, 2x per week getraind. In totaal zijn dit 24 begeleide groepstrainingen van 50 minuten. Als gebleken is dat verdere informatievoorziening nodig is, dan volgt u nog de informatiemodule van 4 groepseducatie-momenten.

Bij inclusie van het volledige beweegprogramma zijn er dus 30 behandelmomenten gepland. Bij exclusie van de informatiemodule worden er 26 behandelmomenten gepland. 

Vergoeding: 

Vergoeding via uw zorgverzekeraar is eventueel mogelijk, raadpleeg hiervoor uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Interesse:

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken raadpleeg dan ons contactformulier

 

Start typing and press Enter to search