Beweegprogramma Diabetes

Diabetes type II

Diabetes Mellitus type II (DM II) is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland.  De ontstaanswijze van DM II is complex; zowel erfelijke als omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol.

De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen. Bijkomend probleem is het veel voorkomen van meerdere aandoeningen en, op termijn, chronische complicaties.

Factoren die een rol spelen bij het krijgen van DM II zijn onder andere overgewicht, de hoeveelheid buikvet, inactiviteit, voeding en leeftijd.

Overgewicht komt bij 80 procent van de mensen met DM II voor. Echter, zelfs bij overgewicht hebben lichamelijk actieve mensen 30 tot 50 procent minder risico op het ontwikkelen van DM II.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van het Diabetesfonds

Beweegprogramma

Bij Fysiotherapie Klein kunt u  een beweegprogramma Diabetes type II volgen onder begeleiding van  gecertificeerd fysiotherapeut Marijke Walstra.

Aangezien het merendeel van de patiënten met DM II een zeer lage fysieke belastbaarheid heeft en het blessurerisico aanzienlijk is, zal het beweegprogramma zich in eerst instantie richten op het vergroten van de lichamelijke belastbaarheid en het wegnemen van bepaalde drempels voor een actievere leefstijl.

De duur van het programma zal 12 weken zijn. Het beweegprogramma zal uit kracht- en duurtraining bestaan en uit 4-5 trainingsessies per week

U kunt zich aanmelden voor het beweegprogramma met een verwijzing van uw huisarts of specialist

Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u ons bereiken op 05-3052777 of 06-83084119 of mail ons via info@fysiotherapieklein.nl.

 

Start typing and press Enter to search